Per competitiejaargang dienen de deelnemende verenigingen hun teams in te schrijven, inclusief een voorstel voor poule-indeling. Deze inschrijving wordt verzorgd door de erc-coördinator van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse evaluatie (medio april/mei) aan het einde van het speelseizoen, wordt aan de hand van de voorlopige informatie een eerste indeling opgesteld (en vermeld in het jaarverslag).

De definitieve inschrijving sluit medio juni. Tot die tijd kunnen nieuwe teams en/of verenigingen hun inschrijving indienen. Aan de hand van deze laatste informatie gaat de coördinerende vereniging voor het nieuwe seizoen de concept poule-indeling vastleggen en wordt een eerste speelschema opgesteld.

Deze voorlopige informatie wordt ter verificatie rondgestuurd en kunnen verengingen/teams nog eventuele aanpassingen in speeldata doorvoeren (onderlinge afstemming).

De definitieve poule-indeling en het speelschema wordt begin september vastgesteld en op de erc-website gezet.

Kosten

Voor elk aangemeld team is een teamheffing verschuldigd. Vooralsnog is dit vastgesteld op Euro 40,00 per team per speelseizoen. Deze bijdrage dient overgemaakt te worden naar de coördinerende vereniging van dat speelseizoen. Deze bijdrage is onder andere bedoeld voor het organiseren van het eindtoernooi. Jaarlijks wordt tijdens de jaarevaluatie bepaald of deze bijdrage kostendekkend is en of aanpassing benodigd is.

Voor de website is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor de vastlegging van de domeinnaam (erc-badminton.nl), de hosting en de beveiliging. Het totale bedrag (ca Euro 229,00/jaar) wordt verdeeld over de deelnemende verenigingen. Het contract voor deze website loopt jaarlijks af op 31 oktober.

Resume inschrijving/kosten:

Voorlopige inschrijving/indeling april/mei (voor datum jaarevaluatie)
Definitieve inschrijving Uiterlijk 15 juni
Concept wedstrijdplanning 1 augustus
Terugkoppeling wedstrijdplanning Uiterlijk 1 september
Definitieve wedstrijdplanning Verschijnt medio september op de erc-website
Kosten inschrijving per team Euro 40,00 (wordt jaarlijks vastgesteld)
Betaling teambijdrage 1 december naar de coördinerende vereniging
Betaling factuur webhosting Uiterlijk 31 oktober

Download het Standaard Inschrijfformulier via onderstaande knop als pdf of Word (.doc) bestand. De ingevulde Word versie dient ter inschrijving te worden opgestuurd.

Download PDF Download Word (.docx)